Descriere Încălzitoare Ionice STAFORDespre STAFOR

Pentru firma STAFOR direcțiile principale de lucru sunt:
  • fabricarea de substanțe chimice, produse pentru industria mobilei și materiale de construcții;
  • fabricarea de încălzitoare ionice și automatizări de control.
Compania dezvoltă și produce materiale absolut noi, pentru cerințele pieței. Pentru asta compania apelează la experții externi de înaltă calificare pentru a realiza împreună cu personalul propriu programul de cerecetare-dezvoltare.  În aceast program de cercetare, compania acordă o atenție deosebită tehnologiei și dezvoltării de noi materiale de construcție.

Întreaga varietate de produse fabricate de companie, poartă marca înregistrată ”STAFOR”, care este o marcă comercială înregistrată, pentru care drepturile legale de utilizare și de proprietatate sunt protejate de legislația din Republica Letonia, precum și de legile și acordurile internaționale. Utilizarea acestei mărci comerciale este permisă numai cu acordul STAFOR ltd.

Experții verifică permanent toate produsele pentru problemele de calitate și de siguranță în exploatare, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (EK) Nr.1907/2006 (REACH). Cea mai mare parte a produselor, care sunt de vânzare, sunt certificate internațional, chiar și la produse pentru care conform reglementărilor stricte nu ar trebui să o facă.

Acordând o atenție deosebită calității mediului compania STAFOR cooperează cu Ministerul Mediului din Republica Letonia și "Centura verde"(Zaļā JOSTA) pentru a realiza produse care prezervă și asigură o dezvoltare durabilă.

Încalzitoare Ionice STAFOR

Pentru apartamente, case, garaje sau spații de producție si de depozitare!